WOLSPEDTRANS
Od Sycylii po Skandynawię

TRANSPORT MORSKI LCL

Zapewniamy dla Państwa obsługę spedycyjną przesyłek drobnicowych neutralnych konsolidowanych w kontenerach zbiorczych / LCL.

W transporcie morskim jako przesyłkę drobnicową LCL traktuje się ładunek, który jest za mały na przesyłkę pełnokontenerową. Usługa dedykowana jest tym klientom, którzy nie są w stanie wypełnić całego kontenera swoim towarem / ładunkiem.

Przesyłki drobnicowe
Przygotowanie baterii litowych do transportu

obsługa ładunków i przesyłek

Przesyłki drobnicowe

Przesyłki drobnicowe LCL muszą spełniać pewne wymagania stawione opakowaniom dla przesyłek w transporcie morskim, aby zostały przetransportowane. Z tego powodu, że przesyłki drobnicowe podlegają wielokrotnym przeładunkom, opakowania przesyłek drobnicowych muszą umożliwiać przeładunek mechaniczny ładunku. Załadowca odpowiada za dokonanie odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia towaru. 

Opakowania z drewna surowego / palety, skrzynie, kraty itp. / muszą być oznakowane znakami fumigacji wg standardu ISPM15. Towar musi być odpowiednio zapakowany, zabezpieczony, zamocowany, ofoliowany. Przesyłka musi być odpowiednio oznakowana.

Wiedza i doświadczenie

konsolidacja ładunków do kontenera

Dokonujemy konsolidacji ładunków do kontenera, a Klient płaci wyłącznie za przestrzeń w kontenerze zajmowaną przez swoją przesyłkę i otrzymuje usługę zbliżoną do usługi pełnokontenerowej. Klient otrzymuje komplet konosamentów / morskich listów przewozowych / wyłącznie na swoją przesyłkę drobnicową.

W przypadku przewozów LCL stawki w spedycji morskiej podawane są za jednostki w/m, czyli waga/miara. Oznacza to, że przy danej cenie za przesyłkę liczoną wg. w/m można przewieźć jedną tonę towaru lub 1 CBM / m3 towaru. Czas tranzytu przesyłki drobnicowej uzależniony jest od ilości przeładunków na trasie przewozu przesyłki.

transport-kabotazowy

Wycena w 15'

    Na miejsce i na czas. Zawsze i wszędzie

    Zamów opłacalny transport FLC

    Przygotujemy dla Ciebie ofertę nawet w 15’, a następnie terminowo, szybko i bezpiecznie zrealizujemy zlecenie na terytorium Państw członkowskich Unii Europejskiej!