WOLSPEDTRANS

Transport lotniczy baterii litowych

Transport baterii litowych
(LI-ION)

Nasza firma Wolspedtrans jako przewoźnik spełnia przepisy Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) i Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w zakresie przewozu takich przedmiotów. Pragniemy się upewnić, że Ty, jako wysyłający, jesteś świadomy wymogów związanych z wysyłką takich produktów, a także pomóc Ci przezwyciężyć wszelkie ewentualne trudności czy przeszkody.

Transport lotniczy i zabezpieczenie baterii

1. Bezpieczeństwo

Transport lotniczy i zabezpieczenie baterii

Baterie litowe, które są najczęściej stosowane w takich urządzeniach, jak telefony komórkowe, laptopy, palmtopy, zegarki, aparaty fotograficzne i zabawki dziecięce, zgodnie z przepisami IATA DG zaliczane są do „towarów niebezpiecznych” (DG), ponieważ naładowane baterie w transporcie mogą ulec przegrzaniu i w pewnych okolicznościach może nastąpić ich zapłon.

Dlatego Wolspedtrans wprowadził procedury prawidłowego postępowania z przesyłkami zawierającymi baterie litowe od momentu przekazania ich do Wolspedtrans do momentu dostarczenia do ostatecznego miejsca przeznaczenia. Ponieważ zalicza się je do towarów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami IATA DG baterie litowe w momencie wysyłki muszą być prawidłowo zidentyfikowane i sklasyfikowane, a w niektórych przypadkach zapakowane, oznakowane, zaopatrzone w etykietę i „Deklarację wysyłającego dotyczącą towarów niebezpiecznych”.

2. Przygotowanie przesyłki

Przygotowanie baterii litowych do transportu

Przeznaczona do wysyłki paczka zawierająca baterie litowe musi być zapakowana w mocne, sztywne opakowanie zewnętrzne oraz (w zależności od rodzaju baterii litowych) mogą być wymagane dodatkowe oznakowania lub etykiety.

Wolspedtrans dokłada starań, aby pomyślnie dostarczyć Twoje przesyłki zawierające baterie litowe do ich miejsca przeznaczenia. Abyśmy mogli to osiągnąć, podczas przygotowywania przesyłki zawierającej baterie litowe należy się upewnić, że baterie nie są wadliwe ani uszkodzone i nie grożą przegrzaniem, pożarem ani zwarciem.

Przygotowanie baterii litowych do transportu
transport-li-ion
transport baterii litowych

Wycena w 15'

    Na miejsce i na czas. Zawsze i wszędzie

    Zamów opłacalny transport

    Przygotujemy dla Ciebie ofertę nawet w 15’, a następnie terminowo, szybko i bezpiecznie zrealizujemy zlecenie na terytorium Państw członkowskich Unii Europejskiej!